metaOLVIDO, Xestión de metadatos

metaOLVIDO permite aplicar políticas de seguridade corporativas para evitar fugas de información, limpando os metadatos e información sensible oculta nos ficheiros ofimáticos xerados nunha organización, reducindo así os riscos derivados do uso malicioso dos metadatos.

Ofrece solucións automatizadas, que non precisan da intervención do usuario, para o tratamento de metadatos en:

 • Servidores de correo:
  • Microsoft Exchange.
  • Zimbra Server
 • Clientes de correo:
  • Microsoft Outlook para Windows, Mac VOS X e OWA.
  • Google Gmail a través de Chrome, Firefox e Edge Browser.
  • Mozilla Thunderbird.
 • Servidores de ficheiros (cloud e onpremise) e servidores web
 • Integración cos procesos internos do cliente:
  • Procesamento de metadatos a través do servizo web RESTful.

Beneficios das solucións metaOLVIDO

metaOLVIDO evita a exposición incontrolada de datos sensibles mediante metadatos, contribuíndo a:

 • Cumprir diferentes normativas como a ENS e o GDPR.
 • Evitar ataques de phishing cibernético: é moi sinxelo xerar campañas de phishing altamente eficaces utilizando os metadatos de documentos compartidos a través de servidores web, correo electrónico, redes sociais...
 • Previr danos económicos e reputacionais ás organizacións.

Modalidades de implantación

Aislado

Illado:

Ideal para organismos pequenos

Protección continua e en tempo real dos metadatos dunha estación de traballo ou servidor. Permite configurar regras e poñelas en práctica nos ficheiros documentais ou multimedia que se consideren necesarios, ben nos ordenadores dos usuarios -EndPoint- ou nos cartafoles de rede compartidas -Servidor-. Protexa a información dun xeito sinxelo e desatendido.

  metaOLVIDO EndPoint e/ou metaOLVIDO Server

Corporativo

Corporativo:

Recomendado para grandes organizacións

Xestiona, centraliza e controla a aplicación das políticas preventivas de seguridade corporativa. Permite obter estatísticas sobre os metadatos procesados ​​na organización mediante a incorporación da Consola web de administración de metaOLVIDO Dashboard e controlar toda a información oculta que se impediu a exfiltración.

  metaOLVIDO EndPoint e/ou metaOLVIDO Server + metaOLVIDO Dashboard Console

Información

Contacto: